Logo
facebook twitter youtube

Naši koučové mají kvalifikaci zaměřenou na práci s lidmi a mají dlouhodobé výcviky v oblasti koučování a terapie. Jejich zkušenosti se opírají o poradenskou praxi v mnoha firách z různých oblastí (bankovnictví, farmacie, služby, obchod, výroba…). Metody práce, které používáme (systemický přístup), vyžadují větší časový prostor na vysvětlení, a jsme připraveni Vám jej představit při osobním setkání.

Cíle systemického koučování

Vycházíme ze zadání firmy a z našich dosavadních zkušeností s projekty systemického koučování. Považujeme za důležité zdůraznit, že vše, na čem kouč a pracovníci spolupracují, musí vést ke zcela konkrétním a užitečným změnám v praxi pracovníků. Zadání ze strany organizací je většinou specifikováno v rozhovoru zadavatele se samotným koučem.

Obecné cíle systemického koučování jsou zpravidla v těchto oblastech:

 

Delta Training, s.r.o.
Anenské náměstí 2
Praha 1
Tel.: +420 731 459 796
info@systemicmanagement.cz
www.systemicmanagement.cz
Najít nás na mapě